Czym się zajmujemy

Działania poradni obejmują prowadzenie diagnozy, różnego rodzajów zajęć postdiagnostycznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Dla nauczycieli proponujemy udział w różnorodnych sieciach współpracy i samokształcenia oraz szkolenia.

Młodzież

Specjalistyczna diagnoza i terapia uczniów oraz zajęcia postdiagnostyczne i warsztaty wspierające rozwój.

Dzieci

Poradnia oferuje specjalistyczną diagnozę i terapię dziecka oraz wsparcie dla rodziców.

Rodzice

Konsultacje, spotkania tematyczne, warsztaty, terapia rodzinna.

Nauczyciele

W ofercie dla nauczycieli znajdą Państwo sieci samokształcenia, doradztwo zawodowe i grupy wsparcia.

Naszym cele jest:

wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży
pomoc w efektywnym uczeniu się
pomoc uczniom w wyborze szkoły i zawodu
pomoc rodzinie w pełnieniu przez nią funkcji wychowawczych
pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży
profilaktyka uzależnień
wspieranie środowiska w procesie dydaktyczno-wychowawczym
wskazywania odpowiednich form kształcenia (orzecznictwo w sprawie nauczania indywidualnego i kształcenia specjalnego)

Poradnia w liczbach

47

Lat doświadczenia

26

Tylu specjalistów zatrudniamy

1200

Tylu klientów przyjęliśmy w zeszłym roku

Najczęściej zadawane pytania.

Zdjęcie przedstawia kobietę na szarym tle z dorysowanymi znakami zapytania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

Obrazek przedstawiający znacznik mapy.ul. Chemików 6
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Telefon

 

22-365-01-70
22-775-20-13

Mail

 

sekretariat@pppndm.pl