Zdjęcie przedstawiające otwartą książkę na tle drzew

Terapeutyczna rola bajki – jak napisać bajkę terapeutyczną?

W ostatnich latach wiele wydawnictw oferuje nam „bajki terapeutyczne”. Jaką mają pełnić rolę? Czy są skuteczną pomocą terapeutyczną? Z jaką emocją najczęściej pomagają sobie poradzić?             Świat małego dziecka, zawiera wiele zdarzeń, do które dziecko reaguje. Często są to trudne, lękotwórcze wydarzenia, zdarzają się też bolesne doświadczenia, które mają wpływ na kształtowanie się osobowości u dziecka. […]

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawiające dwie dziweczynki trzymające się za ręce i wystawiające język.

Wskazówki logopedyczne dla rodziców dzieci jąkających się.

spędzaj z dzieckiem jak najwięcej czasu: baw się z dzieckiem, spaceruj rozmawiaj z dzieckiem – mów do niego w wolniejszym tempie utrzymuj kontakt wzrokowy z dzieckiem czytaj dziecku bajki, wiersze w sposób śpiewny, wolniejszy nie uświadamiaj dziecku, że ma problemy z mową nie mów przy dziecku, że się jąka nie komentuj niepłynnej wypowiedzi dziecka nie […]

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawiające dziecko rozwiązujące zadanie matematyczne.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Nabycie umiejętności czytania i pisania podczas pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania powinny uczestniczyć w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, zwanych także terapią pedagogiczną. Istotą powyższych zajęć jest korekcja, czyli usprawnianie zaburzonych funkcji poznawczych i ruchowych dziecka, a także kompensacja- usprawnienie funkcji dobrze rozwijających się […]

Czytaj dalej
Zdjęcie przedstawiające dziecko podskakujące w kałuży

„Żywe dziecko” – jak mu pomóc?

Dzieci, które mają dużą potrzebę ruchu stanowią często „wyzwanie wychowawcze” dla rodziców i nauczycieli. Jeżeli nadruchliwość występuje bez innych współwystępujących problemów, najczęściej nie utrudnia w istotny sposób życia ani samemu dziecku, ani innym osobom z jego otoczenia. Na przykład tzw. „żywy uczeń”, który potrafi skutecznie planować i przewidzieć skutki swojego postępowania biegając po szkolnych korytarzach, […]

Czytaj dalej