caret-down caret-up caret-left caret-right
Beata Rusek

Dyrektor Poradni
pedagog – logopeda, socjoterapeuta, certyfikowany coach. Zajmuje się prowadzeniem Poradni, diagnozą i terapią logopedyczną, udziela konsultacji logopedycznych, jest przewodniczącym zespołów orzekających, współprowadzi „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Warsztaty umiejętności wychowawczych.”

Adam Łojek

Wicedyrektor Poradni, psycholog, socjoterapeuta, doradca zawodowy.
Prowadzi terapię w nurcie poznawczo-behawioralnym, konsultacje dla rodziców, nauczycieli i młodzieży. Ukończył studia podyplomowe z zakresu wychowania seksualnego. Od niedawna swój warsztat pracy poszerzył o coaching. Wiceprzewodniczący Regionu Mazowieckiego Związku Zawodowego „Rada Poradnictwa”.

Grażyna Adamowicz

psycholog, certyfikowany terapeuta metody Instrumental Enrichment, zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela konsultacji, jest członkiem zespołów orzekających, . Prowadzi konsutlacje psychologiczne dla rodziców i nauczycieli.

Grażyna Cichocka-Domańska

pedagog, terapeuta, certyfikowany coach, zajmuje się terapią indywidualną, profilaktyką uzależnień, prowadzi konsultacje i porady wychowawcze, mediacje rodzinne oraz grupę wsparcia dla pedagogów i psychologów szkolnych.

Jacek Gawroński

pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, zajmuje się terapią indywidualną, doradztwem zawodowym, profilaktyką uzależnień.

Małgorzata Jeremicz

pedagog-terapeuta
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, prowadzi zajęcia dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz konsultacje i porady dla rodziców do pracy indywidualnej z dziećmi w domu.

Małgorzata Lewandowska

pedagog; w poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną, konsultacjami indywidualnymi i systemowymi rodzin, treningiem grupowym, prowadzi warsztaty dla rodziców (certyfikacja w metodzie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców oraz szkolenia w metodach: Pozytywna Dyscyplina i Warsztaty dla Dobrych Rodziców). Ukończyła jednolite studia magisterskie (pedagogika opiekuńczo-wychowawcza WSP w Bydgoszczy), studia podyplomowe (pedagogika korekcyjna APS), Studium Wiedzy o Problemach Alkoholowych (Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości), Szkołę Trenerów (Pracownia Narzędzi dla Oświaty), dwustopniowy kurs Praca z rodziną w ujęciu systemowym (Szkoła Pomagania Rodzina - Pracownia Plus), Studium Porozumienie bez Przemocy (Strefa Słów), 8 tyg. kurs Mindfulness MBSR (Pracownia Mindfulness & Compassion ), trening TUS, wiele innych szkoleń i kursów doskonalenia zawodowego, w tym pełny zestaw uprawnień do diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych (Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych). Posiada także kwalifikację do diagnozy i terapii SI (certyfikat PTIS nr 61/II) oraz terapii Metodą Feuresteina - Instrumental Enrichment (uprawnienia nr 28/IE/2017). Doświadczenie zawodowe kształtowała jako pracownik socjalny, asystent naukowy, nauczyciel dorosłych w szkole wyższej, pedagog szkolny, a od 2004 roku jako pedagog poradni.

Małgorzata Muszyńska

Logopeda
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego – ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku filologia polska. Odbyła również studia podyplomowe w zakresie logopedii w Pomagisterskim Studium Logopedycznym Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną/neurologopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z wadami wymowy oraz zaburzeniami mowy i rozwoju językowego, udziela indywidualnych konsultacji rodzicom i opiekunom dzieci.

Monika Owczarek

pedagog specjalny, logopeda. Przeprowadza diagnozę pedagogiczną oraz diagnozę i terapię logopedyczną, porady dla rodziców/opiekunów, nauczycieli. Członek Zespołu Orzekającego.

Joanna Pańczuk-Kępa

psycholog, absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, ukończyła
2,5 letnie Studium Terapii Dziecka i Rodziny w Krakowskim Instytucie Terapii
Krótkoterminowej oraz Kurs Kwalifikacyjny z zakresu socjoterapii, a także szereg kursów
i szkoleń zakresu diagnozy i wsparcia dziecka oraz jego rodziny.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci najmłodszych, prowadzi spotkanie
wspierające dla dzieci i rodziców, zajęcia grupowe dla dzieci oraz „Warsztaty dla Dobrych
Rodziców”

Magdalena Wysokińska

oligofrenopedagog, diagnosta Integracji Sensorycznej (SI), zajmuje się diagnozowaniem pedagogicznym, udziela konsultacji i porad z zakresu SI, współprowadzi grupę dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz grupę dla dzieci z obniżonymi możliwościami poznawczymi.

Bogusława Słoma

oligofrenopedagog, nauczyciel matematyki. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną, prowadzi zajęcia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki i udziela porad dla nauczycieli i rodziców w sprawach zwiazanych z trudnościami w opanowaniu przez dzieci umiejętności matematycznych.

Anna Szewczyk

Psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła 2,5
letnie Studium Terapii Dziecka i Rodziny w Krakowskim Instytucie Terapii
Krótkoterminowej a także szereg kursów i szkoleń zakresu diagnozy i wsparcia dziecka oraz
jego rodziny.
W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci najmłodszych, prowadzi spotkanie
wspierające dla dzieci i rodziców, zajęcia grupowe dla dzieci oraz „Warsztaty dla Dobrych
Rodziców”

Karolina Świgoniak-Suwińska

pedagog, terapeutka rodziny w ujęciu systemowym, trener grupowy, doradca zawodowy. W poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, doradztwem edukacyjno-zawodowym, doradzaniem rodzinom w zakresie umiejętności wychowawczych i budowaniu relacji, prowadzi warsztaty dla rodziców (Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Pozytywna dyscyplina)

Paweł Łukaszewski

psycholog, certyfikowany coach, trener.
Zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela porad i konsultacji psychologicznych, współprowadzi grupę wsparcia dla psychologów i pedagogów szkolnych, prowadzi spotkania o charakterze profilaktycznym w szkołach.

Ewa Grabarczyk

pedagog specjalny, tyflopedagog. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią widzenia dla dzieci słabowidzących. Udziela porad wychowawczych rodzicom i konsultacji dla nauczycieli, członek Zespołu Orzekającego.

Monika Majewska

neurologopeda, surdologopeda
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego kierunku Pedagogika ogólna, specjalizacja Rewalidacja. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Surdopedagogika na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia podyplomowe na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego następnie Neurologopedię na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Zajmuje się diagnozą i terapią wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy i zaburzeń artykulacji. Prowadzi terapię dzieci z wadą słuchu, również jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju

Alicja Nojszewska-Rydlińska

lekarz pediatra, członek zespołów orzekających.

Sylwia Gardynik

psycholog, terapeutka wczesnego wspomagania rozwoju; zajmuje się diagnozą psychologiczną, prowadzi zajęcia wspierające dla dzieci i młodzieży, współprowadzi grupy dla dzieci z trudnościami emocjonalnymi i z całościowymi zaburzeniami rozwoju.