Poznaj nasz zespół

Bogusława Słoma – kierownik Filii Poradni w Nasielsku, pedagog, certyfikowany coach, zajmuje się diagnozą i terapią pedagogiczną, udziela konsultacji.

 

 

 

Jacek Gawroński – pedagog, terapeuta, doradca zawodowy, zajmuje się terapią indywidualną, doradztwem zawodowym, profilaktyką uzależnień.

 

 

 

Anna Gródek – psycholog, zajmuje się diagnozowaniem psychologicznym, szczególnie małych dzieci oraz terapią psychologiczną dzieci

Ewa Jóżwiak-Modzelewska – pedagog, przeprowadza diagnozę i terapię pedagogiczną, udziela konsultacji.

 

 

 

Izabella Krawczyk – psycholog, zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela porad i konsultacji psychologicznych.

 

 

 

Ewa Ślesik – logopeda, pedagog, zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną oraz diagnozą i terapią pedagogiczną